Over HeemSteedsDuurzamer

HeemSteedsDuurzamer is een coöperatie met een twintigtal enthousiaste vrijwilligers die de energietransitie graag
een zetje wil geven en woningeigenaren adviseert op welke manier zij zelf maatregelen kunnen nemen om energie te besparen.

Doelstelling 
HeemSteedsDuurzamer is een collectief van Heemsteedse bewoners en organisaties die duurzaam wonen, werken en leven in Heemstede héél gewoon willen maken. Onze coöperatie heeft zich geleidelijk ontwikkeld van een club bedrijven die de energietransitie graag een zetje wil geven tot een ledencoöperatie die de huiseigenaren adviseert hoe zij zelf maatregelen kunnen nemen om minder energie te gebruiken.
De gemeente werkt aan verduurzaming voor huurders, kijk hiervoor op de site van de gemeente: Heemstede Duurzaam

Onze Energiecoaches
Onze vrijwillige energiecoaches hebben een opleiding gevolgd over verduurzaming en zijn gecertificeerd. Daarnaast heeft ieder zijn eigen opleiding, ervaring en specialisatie. Onze coaches hebben ervaring met zonnepanelen, warmtescans, hybride warmtepomp, bouwkundige zaken, zonneboiler, airco’s, grondgebonden warmtepompen, monumenten, energieopslag, PVT-panelen met warmtepomp, VvE-ervaring enz.

Tanja Bekendam: “Het is heel prettig om onder begeleiding van een expert gerichte verbeteringen te kunnen doorvoeren aan je huis in het kader van duurzaamheid. Dit maak het gemakkelijk om daadwerkelijk concrete stappen te kunnen zetten.”

Het team van HeemsteedsDuurzamer

 

 

Belangrijke stukken

Goed bestuur
Goed bestuur staat bij ons hoog in het vaandel.
Dus ook transparantie over de kleine lettertjes.
Voorwaarden lidmaatschap HeemSteedsDuurzamer
Privacyverklaring HeemSteedsDuurzamer

Huishoudelijk reglement HeemSteedsDuurzamer

Akte van oprichting HeemSteedsDuurzamer


Bestuursleden

De coöperatie HeemSteedsDuurzamer heeft een bestuur dat maandelijks bijeenkomt.
Het bestuur bestaat uit Marcel Oomen (voorzitter), Rocus Brasz (secretaris), en Loek de Wit (penningmeester).

De coöperatie HeemSteedsDuurzamer werkt nauw samen met de gemeente Heemstede en ontvangt hiervoor financiële steun voor het kosteloos aanbieden van energiecoachgesprekken.

In 2024 volgen nieuwe informatiebijeenkomsten van HeemSteedsDuurzamer 

Op 30 oktober 2023 ging de presentatie over isoleren en zonnepanelen
En op 28 november 2023 over isoleren en warmtepompen


De presentaties vind je op deze pagina