Over HeemSteedsDuurzamer

HeemSteedsDuurzamer is een coöperatie met een twintigtal enthousiaste vrijwilligers die de energietransitie graag
een zetje wil geven en woningeigenaren adviseert op welke manier zij zelf maatregelen kunnen nemen om energie te besparen.

Doelstelling 
HeemSteedsDuurzamer is een collectief van Heemsteedse bewoners en organisaties die duurzaam wonen, werken en leven in Heemstede héél gewoon willen maken. Onze coöperatie heeft zich geleidelijk ontwikkeld van een club bedrijven die de energietransitie graag een zetje wil geven tot een ledencoöperatie die de huiseigenaren adviseert hoe zij zelf maatregelen kunnen nemen om minder energie te gebruiken.
De gemeente werkt aan verduurzaming voor huurders, kijk hiervoor op de site van de gemeente: Heemstede Duurzaam

Onze Energiecoaches
Onze vrijwillige energiecoaches hebben een opleiding gevolgd over verduurzaming en zijn gecertificeerd. Daarnaast heeft ieder zijn eigen opleiding, ervaring en specialisatie. Onze coaches hebben ervaring met zonnepanelen, warmtescans, hybride warmtepomp, bouwkundige zaken, zonneboiler, airco’s, grondgebonden warmtepompen, monumenten, energieopslag, PVT-panelen met warmtepomp, VvE-ervaring enz.

Tanja Bekendam: “Het is heel prettig om onder begeleiding van een expert gerichte verbeteringen te kunnen doorvoeren aan je huis in het kader van duurzaamheid. Dit maak het gemakkelijk om daadwerkelijk concrete stappen te kunnen zetten.”

Belangrijke stukken

Goed bestuur
Goed bestuur staat bij ons hoog in het vaandel.
Dus ook transparantie over de kleine lettertjes.
Voorwaarden lidmaatschap HeemSteedsDuurzamer
Privacyverklaring HeemSteedsDuurzamer

Huishoudelijk reglement HeemSteedsDuurzamer

Akte van oprichting HeemSteedsDuurzamer


Bestuursleden

De coöperatie HeemSteedsDuurzamer heeft een bestuur dat maandelijks bijeenkomt.
Het bestuur bestaat uit Marcel Oomen (voorzitter), Rocus Brasz (secretaris), en Loek de Wit (penningmeester).

De coöperatie HeemSteedsDuurzamer werkt nauw samen met de gemeente Heemstede en de provincie Noord-Holland en ontvangt hiervoor financiële steun voor het kosteloos aanbieden van energiecoachgesprekken.

Informatiebijeenkomsten van
HeemSteedsDuurzamer in het gemeentehuis

Op 19 maart zijn er presentaties over isoleren en warmtepompen gegeven
En op 17 april over isoleren en zonnepanelen

 De presentaties zijn op de pagina Nieuws te downloaden