Warmtescan

De warmtescans starten weer in oktober.                         Aanvragen warmtescan
Let op: alleen woningen waar al flink wat isolatiemaatregelen zijn getroffen komen in aanmerking!
We hebben een beperkte capaciteit. Behandeling geschiedt in volgorde van aanmelding.
                         

Verloop warmtescan

• Warmtescans worden uitgevoerd bij een buitentemperatuur onder de 5 graden Celcius, zonder zon en bij droog weer.
• De warmtefotograaf maakt een afspraak voor een bezoek, meestal in de ochtend.
• De bewoner is thuis om de fotograaf toegang tot het terrein te geven.
• Duur sessie buitenzijde ca. 15 minuten per zijde van de woning.
• Duur binnenopnames ca. 30 minuten, afhankelijk van de grootte en de complexiteit van de woning.
• Ontvangst rapport met warmtefoto’s binnen ca. 2 weken. Bij de foto’s wordt een korte uitleg gegeven. Vragen over het rapport kunnen per email gesteld worden.

Reactie bewoner:
"Wat een mooi en overzichtelijk rapport van mijn huis uit 1919 heb je gemaakt. Super bedankt!"

Wat is een warmtescan?

Een warmtescan is een infraroodfoto waarop warme en koude delen aan de buitenkant van het huis te zien zijn.
Op de foto kan je zien waar warmte weglekt. Dit zie je door de verschillende kleuren. Hoe blauwer hoe kouder (is beter) en hoe roder hoe warmer (is slechter). Met deze foto kan je bepalen waar de isolatie kan verbeteren.

Wat heb je eraan?

Als warmte weg lekt kost dat energie en dus geld. Met een warmtescan kun je de plekken opsporen waar dit gebeurt. Je kunt denken aan warmteverlies buiten door:

  • slechte isolatie spouwmuren, dak
  • enkelglas of oud dubbelglas
  • kieren bij vensters en deuren
  • luchtlekkages schoorsteen, ventilatierooster

En warmteverlies binnen door:

  • slecht afgestelde radiatoren
  • slecht geïsoleerde leidingen
  • slecht geïsoleerde vloer
  • vochtproblemen

Warmtescan buiten

Warmtescan binnen

Team warmtescanners

Ervaring met een warmtescan

Nico Hoek heeft veel energiebesparende maatregelen getroffen. Daarna heeft hij HeemSteedsDuurzamer benaderd voor een scan. Wil je weten wat het resultaat is en welke maatregelen hij heeft genomen?
Klik op het filmpje van Nico Hoek

De coöperatie HeemSteedsDuurzamer werkt nauw samen met de gemeente Heemstede en de provincie Noord-Holland en ontvangt hiervoor financiële steun voor het kosteloos aanbieden van energiecoachgesprekken.

Informatiebijeenkomsten van
HeemSteedsDuurzamer in het gemeentehuis

Op 19 maart zijn er presentaties over isoleren en warmtepompen gegeven
En op 17 april over isoleren en zonnepanelen

 De presentaties zijn op de pagina Nieuws te downloaden